nbóòò

Ninu Bibeli Mósè ni asiwaju esin, amuofinwa ati woli.