Maximinus Thrax je obaluaye ni Ile Obaluaye Romu.ItokasiÀtúnṣe