Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
1983 CPA 5426 (1).png
A stamp issued September 6, 1983 in the Soviet Union, commemorating al-Khwārizmī's (approximate) 1200th birthday.
Ọjọ́ìbíc. 780
Aláìsíc. 850
Gbajúmọ̀ fúnContributions to mathematics


ItokasiÀtúnṣe