Orúkọ ni alemo fun oroije/oro oruko lati seyato ohun kan si omiran.

Orúkọ


Itokasi àtúnṣe

Oruko ilu Oruko Eniyan