Orúkọ ni alemo fun oroije/oro oruko lati seyato ohun kan si omiran.


ItokasiÀtúnṣe

Oruko ilu Oruko Eniyan