Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Ìpínlẹ̀ Adámáwá"

* [[Agbegbe Ijoba Ibile Fufore|Fufore]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Ganye|Ganye]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Girei|Girei]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Gombi|Gombi]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Guyuk|Guyuk]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Hong|Hong]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Jada|Jada]]
|width=33%|
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Jada|Jada]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Lamurde|Lamurde]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Madagali|Madagali]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Michika|Michika]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Ariwa Mubi|Ariwa Mubi]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Guusu Mubi|Guusu Mubi]]
|width=33%|
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Guusu Mubi|Guusu Mubi]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Numan|Numan]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Shelleng|Shelleng]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Song|Song]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Toungo|Toungo]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Ariwa Yola|Ariwa Yola]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Guusu Yola|Guusu Yola]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Girei|Girei]]
* [[Agbegbe Ijoba Ibile Toungo|Toungo]]
|}