Pírámídì Nínlá ti Gísà

Coordinates: 29°58′45.03″N 31°08′03.69″E / 29.9791750°N 31.1343583°E / 29.9791750; 31.1343583

Piramidi Nínlá ti Gisa tabi 'Piramidi Khufu ati Piramid Tseops

The Great Pyramid of Giza, in 2005. Built c. 2560 BC, it is the oldest and largest of the three pyramids in the Giza Necropolis.ItokasiÀtúnṣe