Tẹknọ́lọ́jì

Ìmọ̀nàmúṣe (lati inu imo-onaimuse) n dale bi eniyan ati awon eranko se n nilo ati nimo awon irinse ati ona ati bi eyi se n nipa lori agbara lati sedari ati semolara mo ibiayika alaadanida won.

By the mid 20th century humans had achieved a mastery of technology sufficient to leave the surface of the Earth for the first time and explore space.ItokasiÀtúnṣe