Wikipedia:Ìdáhùn ìrírí oníṣe/Àwọn ìní tuntun

VectorNavigation.png
A screenshot of Wikipedia's new navigation interface (enlarge)
VectorEditorBasic.png
A screenshot of the basic page editing interface (enlarge)
VectorLinkDialog.png
A screenshot of the new dialog box for entering links