Yunifásítì

Yunifasiti je ile-eko giga ati isewadi ti o fun ni ni iwe-eri fun imo ijinle.