Àdàkọ:Taxonomy key

Ìwé-alàyé àdàkọ[ìwò] [àtúnṣe] [ìtàn] [ìfọnù]

UsageÀtúnṣe

Serves to document the Template:Taxonomy/ family of back-end subpages.

ParametersÀtúnṣe

- These'll be generated automatically from pagename, if on a Template:Taxonomy/ subpage.

{{Taxonomy key
| parent={{taxonomy/{{{1|}}}|parent}}
| rank={{taxonomy/{{{1|}}}|rank}}
| link={{taxonomy/{{{1|}}}|link}} 
| link_target={{taxonomy/{{{1|}}}|link_target}} 
| extinct={{taxonomy/{{{1|}}}|link}} 
| always_display={{taxonomy/{{{1|}}}|always_display}} 
}}

See alsoÀtúnṣe