Ìlọ́pomẹ́jì (Áljẹ́brà)

Ìlọ́poméjì nọ́mbà kan nínú algebra jẹ́ nọ́ḿbà tó sora rẹ̀ dipúpọ̀ pẹ̀lú ara rẹ̀.

y = x2, for all integer values of 1 ≤ x ≤ 25. The squares of numbers make a power law.

Awon tokasiÀtúnṣe