Àwọn Ẹ̀fúùfù abíire únjẹ́ lílò nínú kẹ́místrì láti fi ṣe ìsètò àwọn apilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà.

Nonmetals in the periodic system
  Ẹ̀fúùfù abíire
  Halojín
  Other nonmetals
Apart from hydrogen metallloids are not placed in the p-block.Itokasi àtúnṣe