Ìṣí ojúewé ètò àkọ́kọ́
Nonmetals in the periodic system
     Ẹ̀fúùfù abíire      Halojín      Other nonmetals Apart from hydrogen metallloids are not placed in the p-block.

Àwọn Ẹ̀fúùfù abíire únjẹ́ lílò nínú kẹ́místrì láti fi ṣe ìsètò àwọn apilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà.ItokasiÀtúnṣe