Nonmetals in the periodic system
  Ẹ̀fúùfù abíire
  Halojín
  Other nonmetals
Apart from hydrogen metallloids are not placed in the p-block.

Àwọn Ẹ̀fúùfù abíire únjẹ́ lílò nínú kẹ́místrì láti fi ṣe ìsètò àwọn apilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà.ItokasiÀtúnṣe