Ẹ̀ka:Ẹ̀rúndún 1k SK

Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Ẹ̀rúndún 1k SK.


Àwọn ẹ̀ka Ẹ̀rúndún
Ẹ̀rúndún 2k SKẸ̀rúndún 1k SKẸ̀rúndún 1k

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 6 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 6.

*

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀rúndún 1k SK"

Àwọn ojúewé 3 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 3.