Ẹ̀ka:Ẹ̀rúndún 1k

Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Ẹ̀rúndún 1k.Àwọn ẹ̀ka ẹ̀rúndún
Ẹ̀rúndún 1k SKẸ̀rúndún 1kẸ̀rúndún 2k

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

0

1

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀rúndún 1k"

Àwọn ojúewé 11 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 11.