Ẹ̀ka:Ẹ̀sìn Krístì

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 4 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 4.

B

J

K

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀sìn Krístì"

Àwọn ojúewé 8 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 8.