Ẹ̀ka:Ẹ́gíptì Ayéijọ́un

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 2 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 2.

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ́gíptì Ayéijọ́un"

Àwọn ojúewé 2 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 2.