Ẹ̀ka:Dómíníkì Olómìnira

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Dómíníkì Olómìnira"

Àwọn ojúewé 3 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 3.