Aláìjẹ́-mẹ́tàlì

Aláìjẹ́-mẹ́tàlì únjẹ́ lílò nínú kẹ́místrì láti fi ṣe ìsètò àwọn ẹ́límẹ̀ntì kẹ́míkà.

Nonmetals in the periodic system
  Noble gases
  Halogens
  Other nonmetals
Apart from hydrogen nonmetals are placed in the p-block.ItokasiÀtúnṣe