Mẹ́tàlì alkalínì ilẹ̀

Mẹ́tàlì alkalínì ilẹ̀ (èdè Gẹ̀ẹ́sì: Alkaline earth metal) únjẹ́ lílò nínú kẹ́místrì láti fi ṣe ìsètò àwọn apilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà.

Nonmetals in the periodic system
  Ẹ̀fúùfù abíire
  Halojín
  Àìjẹ́mẹ́tàlì
Apart from hydrogen metallloids are not placed in the p-block.Itokasi àtúnṣe


Bibliografi àtúnṣe

  • Weeks, Mary Elvira; Leichester, Henry M. (1968). Discovery of the Elements. Easton, PA: Journal of Chemical Education. LCCCN 68-15217. 
  • Group 2 – Alkaline Earth Metals, Royal Chemistry Society.
  • Hogan, C.Michael. 2010. Calcium. eds. A.Jorgensen, C. Cleveland. Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment.
  • Maguire, Michael E. "Alkaline Earth Metals." Chemistry: Foundations and Applications. Ed. J. J. Lagowski. Vol. 1. New York: Macmillan Reference USA, 2004. 33–34. 4 vols. Gale Virtual Reference Library. Thomson Gale.
  • Silberberg, M.S., Chemistry: The molecular nature of Matter and Change (3e édition, McGraw-Hill 2009)
  • Petrucci R.H., Harwood W.S. et Herring F.G., General Chemistry (8e édition, Prentice-Hall 2002)