Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Sẹ́ríkí ń góómà"

k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
k (Poarps ṣeyípòdà ojúewé Seriki n goomaSẹ́ríkí ń góómà)
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
 
[[Seriki n gooma]]
 
==SéríkíSẹ́ríkí ń Góómà==
 
ObaỌba méwàámẹ́wàá ìgbà méwàámẹ́wàá,
 
Ìgbà kan ò lolé ayé gbó
 
SéríkíSẹ́ríkí ń góómà, sànmónìsànmọ́nì góómà
 
Ìgbà ti lolọ ńlèńlẹ̀ yìí
 
Ohun gbogbo ti yí padà ni wàràwàra.
 
Ejò ìgbà ti wówọ́ kúò níbi tàná,
 
Ìgbà tó dé làwá ń lò èbiẹ̀bi wa kókọ́ rárá,
 
ÒpòỌ̀pọ̀ èèyàn tí ò bá féfẹ́ bágbà yí ló le máa jàgbùrín èsíèṣí lóbèlọ́bẹ̀
 
Mo rántí lákòókò kan nílènílẹ̀
 
Mo kúkú ti gbónjúgbọ́njú, ń ò tí ì bàlágà ni.
 
PébéPẹ́bẹ́ lolọ, pébépẹ́bẹ́ bòbọ̀ àtélesèàtẹ́lẹsẹ̀ ni láti Èkó títí dé ‘Bàdàn,
 
Kò sí mótòmọ́tò béèbẹ́ẹ̀ ni kò sí bàtà lésèlẹ́sẹ̀
 
Bóòrùn ti ń pawopawọ ori, ...
 
 
[[Akinwumi feyin ti]]
 
==Akinwùmi FèyìnFẹ̀yìn tì==
 
Òréré ilé ayé rèé,
 
Kò sóhun tó nibèrènibẹ̀rẹ̀ tí ò ní í lópin jojojọjọ
 
Bóòrùn ti lágbára to,
 
Tiná omoọmọ oraraọrara ń pa terutẹru-tomotọmọ
 
pépẹ́ bó yá ojú ojóọjọ́ a ròrọ̀ wòòwọ̀ọ̀,
 
Òòrùn a sì wòòkùnwọ̀ọ̀kùn, ààjin dùndùn.
 
ÒsúpáÒṣúpá jèréjèré, a-mómọ́-láwòláwọ̀òkinkinọ̀kinkin,
 
NnkanNǹkan rìbìtì tó ń tànmólètànmọ́lẹ̀ lálélálẹ́.
 
Tí gbogbo wá fí ń tànmólètànmọ́lẹ̀ lálélálẹ́.
 
Ti gbogbo wá fi ń gbáfégbáfẹ́ orí,
 
Ìgbà tòsùtòṣù bá sì dàràn-mójúmọ́jú,
 
Ara kálukú a sì ròrọ̀ wòòwọ̀ọ̀,
 
A sì di wòmùwọ̀mù lórí ibùsùn.
 
Bó ti wù kómodékọ́mọdé gbádùn erésùpáeréṣùpá tó.
 
 
BósúBóṣú bá paná, eré a sì dìkàsìn,...
 
 
Orí mi àpé,
 
Àyà mi àkóbì-bobọ
 
Nígbà tórí ń gbeni
 
Kín lòòsàlòòṣà ń wò?
 
Orí lejalẹja fi í labú já,
 
Orí lòkàsàlọ̀kàsà fi í seṣe rere lálèlálẹ̀ odò
 
Orí la fi í méranmẹ́ran láwo
 
Tá à kì í fì í méyìí tó léegun
 
Orí lobìnrin fí í yan okooreọkọọre ńlé ayé,
 
Orí lobìnrin fí í jókòó nílé okoọkọ rèrẹ̀
 
Kó tóó dòpìtàn.
 
Orí ló sobaṣọba tó fi dádé owò,
 
Orí ló sèjòyèṣèjòyè tó fi tèpátẹ̀pá ilèkèilẹ̀kẹ̀. ...
 
[[Bi mo ba lowo]]
==Bí mo bá lówó==
 
Onígbèsè momọ obèéọbẹ̀ẹ́ sè owó ni ò sí lówólọ́wọ́
 
Tálákà náà lè jèdòjẹ̀dọ̀ eranẹran,
 
Ó le jejẹ SàkìṢàkì, jabódìíjabọ́dìí, jejẹ ibi iké inú eranẹran.
 
ErúẸrú le seṣeObaỌba, kò tún tèpáàlèkètẹ̀páàlẹ̀kẹ̀.
 
EniẸni bá ń seṣe fújà láìlówó lówólọ́wọ́,
 
SeṢeféfẹ́ gbéra rèrẹ̀ sí kòtò
 
Èèyàn ò lówó lówólọ́wọ́.
 
Ó ní pétepètépẹ́tẹpẹ̀tẹ́jábójábọ́
 
Bá a bá bèdíbẹ̀dí òròọ̀rọ̀ wò,
 
OnitòhúnOnitọ̀hún féfẹ́ suṣu bára ni.
 
‘N ò nigbá, ń ò láwo’
 
EniẸni náà ò tí ì sosọ nkanǹkan tí kò ní. ...
 
DébòDébọ̀ AwéAwẹ́ (2004), EkúnẸkún Elédùmarè Elyon Publishers, ISBN 978 2148 17
2, oju-iwe 1-20.
309

edits