Wikipedia:Àyọkà pàtàkì

Esta estrela simboliza os artigos destacados da Wikipédia

Esta página contém uma lista de artigos que a comunidade da Wikipédia lusófona avaliou e identificou como artigos de excelente qualidade, e que por isso foram artigos de destaque na página principal.

Àdàkọ:Atalho Àdàkọ:PáginasAD

Àwọn àyokà pàtàkì

1Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Òsè/6

Bí a ṣe ń sọ, ọmọbìnrin ní orúko ní ọjọ́ kẹ̀jo bẹ́ẹ̀ náà ní ọmọkùnrin ní orúko ní ọjọ́ kesan. A má n so ìbejì ní orúko ní ọjọ́ kẹ̀jo, kí a lè fi sọ́kàn wípé ọjọ́ mẹ́rin ní fún Táyẹ́ àti mérin fún Kéhìndé kí o ma ba si ìyànjẹ. Ẹ̀kó tí o ko wa ní pe ki a fún olúkúlùku ní ohun ti o ba to si won. Abioye Victoria Olúfúnmikẹ́, Babcock Unifáfitì, Ilisan Remo, Nìgíríà.

2Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/7

3Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/8

4Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/9

5Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/17


6Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/38

7Àtúnṣe

Àdàkọ:Àyokà Ose/42

Artigos recentemente destacados
Àkópamọ́: 2011 |