The Swati or Swazi language (Àdàkọ:Lang-ss, Zulu: isiSwazi)

Swati / Swazi
SiSwati
Sísọ ní

Swaziland Swaziland
Gúúsù Áfríkà South Africa
Lèsóthò

Lesotho
Mozambique Mozambique
Ìye àwọn afisọ̀rọ̀ 3,000,000 (Ethnologue)
Èdè ìbátan
Lílò bíi oníbiṣẹ́
Àkóso lọ́wọ́ Kòsí àkóso oníbiṣẹ́
Àwọn àmìọ̀rọ̀ èdè
ISO 639-1 ss
ISO 639-2 ssw
ISO 639-3 ssw
Geographical distribution of siSwati in South Africa: proportion of the population that speaks siSwati at home.
     0–20%      20–40%      40–60%      60–80%      80–100%
Geographical distribution of siSwati in South Africa: density of siSwati home-language speakers.
     <1 /km²      1–3 /km²      3–10 /km²      10–30 /km²      30–100 /km²      100–300 /km²      300–1000 /km²      1000–3000 /km²      >3000 /km²ItokasiÀtúnṣe