Ẹ̀ka:Àwọn ará Brítánì

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 8 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 8.

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn ará Brítánì"

Àwọn ojúewé 68 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 68.