Ọjọ́bọ je ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ti o tele Ọjọ́rú sugbon ti o siwaju Ọjọ́ Ẹtì.