Nọ́mbà àkọ́kọ́

(Àtúnjúwe láti Nomba akoko)

Ninu Ìmọ̀ Ìṣirò nọ́mbà àkọ́kọ́ (prime numbers) ni a mo si awon nomba adabaye (natural numbers) ti won ni nomba adaba meji pere ti a le fi pin won dogba, eyun ni nomba 1 ati nomba akoko fun ra ara re. Awon nomba akoko po to be to fi je pe won ko lopin gege bi Efklidi se fihan ni odun 300 K.J (kia to bi Jesu, K.J). Nomba odo 0 ati ọ̀kan 1 ki se nomba akoko.

Sieve of Eratosthenes animation.gif
Àwọn nọ́mbà nínú ìmọ̀ mathematiki
Basic

Nọ́mbà àdábáyé
Nọ́mbà alòdì
Nọ́mbà odidi
Nọ́mbà oníìpín
Nọ́mbà aláìníìpín
Nọ́mbà gidi
Nọ́mbà tíkòsí
Nọ́mbà tóṣòro
Nomba aljebra
Nọ́mbà tíkòlónkà

Complex extensions

Quaternions
Octonions
Sedenions
Cayley-Dickson construction
Split-complex numbers
Bicomplex numbers
Biquaternions
Coquaternions
Tessarines
Hypercomplex numbers

Other extensions

Musean hypernumbers
Superreal numbers
Hyperreal numbers
Surreal numbers
Dual numbers
Transfinite numbers

Other

Nominal numbers
Serial numbers
Ordinal numbers
Cardinal numbers
Nomba akoko
p-adic numbers
Constructible numbers
Computable numbers
Integer sequences
Mathematical constants
Large numbers
π = 3.141592654…
e = 2.718281828…
i (Imaginary unit)
∞ (infinity)

This box: view  talk  edit

Bi awon nomba akoko se tele ara won ni yi : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113

Nomba 2 nikan ni o je nọ́mbà tódọ́gba (even number) larin won. Awon to ku je nọ́mbà tóṣẹ́kù (odd numbers).

Nomba Akoko gege bi baba awon nomba adabaÀtúnṣe

Ipilese Agbagbo Isesiro la kale pe gbogbo nọ́mbà odidi (integers) apa otun ti won tobi ju 1 lo se ko sile gege bi isodipupo nomba akoko kan tabi jubelo ni ona kan pato. Fun apere a le ko:

 


Gbogbo Awon Nomba AkokoÀtúnṣe

Awon nomba akoko ko ni ye. Eyi ti je fifihan lopolopo ona. Eni akoko to koko fi eyi han ni Efklidi. Bi o se fi han ni yi:

E je ki a so pe awon nomba akoko to l'opin (finite) kan wa. E je ki a pe awon nomba wonyi ni m. Se isodipupo gbogbo m, ki o si se aropo re pelu okan (nomba Efklidi). Nomba esi ti ri ko se pin pelu ikojopo number akoko kankan t'olopin, nitoripe bi a ba se pin to okan yio seku, be sini okan ko se pin pelu nomba akoko. Nipa bayi, tabi ki o je nomba akoko fun ra ara re tabi ki o se pin pelu nomba akoko miran ti ko si ninu ikojopo to l'opin. Botiwulekaje, a gbudo ni nomba akoko ti yio je m + 1.