Báríọ́mù (pípè /ˈbɛəriəm/, BAIR-ee-əm) jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ kẹ́míkà. Ó ní àmì-ìdánimọ̀ , nọ́mbà átọ́ọ́mù rẹ̀ jẹ́ mẹ́rìndínlọ́gọ́ta (56), nítorí òun ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ karùn ún ní ipò kejì nínú kẹ́míkà atọ́ọ́mù.

Barium
56Ba
Sr

Ba

Ra
caesiumbariumlanthanum
Ìhànsójú
silvery gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà barium, Ba, 56
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti alkaline earth metals
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 26, s
Ìwúwo átọ́mù 137.33
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 6s2
2, 8, 18, 18, 8, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 3.51 g·cm−3
Liquid density at m.p. 3.338 g·cm−3
Melting point 1000 K, 727 °C, 1341 °F
Boiling point 2170 K, 1897 °C, 3447 °F
Heat of fusion 7.12 kJ·mol−1
Heat of vaporization 140.3 kJ·mol−1
Molar heat capacity 28.07 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 911 1038 1185 1388 1686 2170
Atomic properties
Oxidation states 2
(strongly basic oxide)
Electronegativity 0.89 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 502.9 kJ·mol−1
2nd: 965.2 kJ·mol−1
3rd: 3600 kJ·mol−1
Atomic radius 222 pm
Covalent radius 215±11 pm
Van der Waals radius 268 pm
Miscellanea
Crystal structure body-centered cubic
Barium has a body-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 332 nΩ·m
Thermal conductivity 18.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 20.6 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 1620 m·s−1
Young's modulus 13 GPa
Shear modulus 4.9 GPa
Bulk modulus 9.6 GPa
Mohs hardness 1.25
CAS registry number 7440-39-3
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù barium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
130Ba 0.106% 130Ba is stable with 74 neutrons
132Ba 0.101% 132Ba is stable with 76 neutrons
133Ba syn 10.51 y ε 0.517 133Cs
134Ba 2.417% 134Ba is stable with 78 neutrons
135Ba 6.592% 135Ba is stable with 79 neutrons
136Ba 7.854% 136Ba is stable with 80 neutrons
137Ba 11.23% 137Ba is stable with 81 neutrons
138Ba 71.7% 138Ba is stable with 82 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe