Iridium
77Ir
Rh

Ir

Mt
osmiumiridiumplatinum
Ìhànsójú
silvery white
Two square pieces of gray foil
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà iridium, Ir, 77
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 96, d
Ìwúwo átọ́mù 192.217
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f14 5d7 6s2
2, 8, 18, 32, 15, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 22.56 g·cm−3
Liquid density at m.p. 19 g·cm−3
Melting point 2739 K, 2466 °C, 4471 °F
Boiling point 4701 K, 4428 °C, 8002 °F
Heat of fusion 41.12 kJ·mol−1
Heat of vaporization 563 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.10 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2713 2957 3252 3614 4069 4659
Atomic properties
Oxidation states −3,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Electronegativity 2.20 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 880 kJ·mol−1
2nd: 1600 kJ·mol−1
Atomic radius 136 pm
Covalent radius 141±6 pm
Miscellanea
Crystal structure cubic face-centered
Iridium has a cubic face-centered crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[1]
Electrical resistivity (20 °C) 47.1 nΩ·m
Thermal conductivity 147 W·m−1·K−1
Thermal expansion 6.4 µm/(m·K)
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 4825 m·s−1
Young's modulus 528 GPa
Shear modulus 210 GPa
Bulk modulus 320 GPa
Poisson ratio 0.26
Mohs hardness 6.5
Vickers hardness 1760 MPa
Brinell hardness 1670 MPa
CAS registry number 7439-88-5
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù iridium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
188Ir syn 1.73 d ε 1.64 188Os
189Ir syn 13.2 d ε 0.532 189Os
190Ir syn 11.8 d ε 2.000 190Os
191Ir 37.3% 191Ir is stable with 114 neutrons
192Ir syn 73.827 d β- 1.460 192Pt
ε 1.046 192Os
192m2Ir syn 241 y IT 0.161 192Ir
193Ir 62.7% 193Ir is stable with 116 neutrons
193mIr syn 10.5 d IT 0.080 193Ir
194Ir syn 19.3 h β- 2.247 194Pt
194m2Ir syn 171 d IT ? 194Ir
· r


ItokasiÀtúnṣe

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81th edition, CRC press.