Seaborgium
106Sg
W

Sg

(Uph)
dubniumseaborgiumbohrium
Ìhànsójú
unknown, probably silvery, white or metallic gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà seaborgium, Sg, 106
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 67, d
Ìwúwo átọ́mù [271]
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Rn] 7s2 5f14 6d4
(predicted)

2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
(predicted)
Physical properties
Phase solid presumably
Density (near r.t.) unknown g·cm−3
Atomic properties
Oxidation states 6
Atomic radius (calc.) unknown pm
Covalent radius unknown pm
Miscellanea
Crystal structure unknown
CAS registry number 54038-81-2
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù seaborgium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
271Sg syn 1.9 min 67% α 8.54 267Rf
33% SF
267Sg syn 1.4 min 17% α 8.20 263Rf
83% SF
266Sg syn 0.36 s SF
265bSg syn 16.2 s α 8.70 261gRf
265aSg syn 8.9 s α 8.90,8.84,8.76 261Rf
264Sg syn 68 ms SF
263mSg syn 0.9 s 87% α 9.25 259Rf
13% SF
263gSg syn 0.3 s α 9.06 259Rf
262Sg syn 15 ms SF
261Sg syn 0.18 s 98.1% α 9.62,9.55,9.47,9.42,9.37 257gRf
1.3% ε 261Db
0.6% SF
260Sg syn 3.6 ms 26% α 9.81,9.77,9.72 256Rf
74% SF
259Sg syn 0.48 s α 9.62,9.36,9.03 255Rf
258Sg syn 2.9 ms SF
· r


ItokasiÀtúnṣe