Erbium
68Er
-

Er

Fm
holmiumerbiumthulium
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà erbium, Er, 68
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti lanthanide
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò n/a6, f
Ìwúwo átọ́mù 167.259
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f12 6s2
2, 8, 18, 30, 8, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 9.066 g·cm−3
Liquid density at m.p. 8.86 g·cm−3
Melting point 1802 K, 1529 °C, 2784 °F
Boiling point 3141 K, 2868 °C, 5194 °F
Heat of fusion 19.90 kJ·mol−1
Heat of vaporization 280 kJ·mol−1
Molar heat capacity 28.12 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1504 1663 (1885) (2163) (2552) (3132)
Atomic properties
Oxidation states 3 (basic oxide)
Electronegativity 1.24 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 589.3 kJ·mol−1
2nd: 1150 kJ·mol−1
3rd: 2194 kJ·mol−1
Atomic radius 176 pm
Covalent radius 189±6 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Erbium has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic at 300 K
Electrical resistivity (r.t.) (poly) 0.860 µΩ·m
Thermal conductivity 14.5 W·m−1·K−1
Thermal expansion (r.t.) (poly) 12.2 µm/(m·K)
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 2830 m·s−1
Young's modulus 69.9 GPa
Shear modulus 28.3 GPa
Bulk modulus 44.4 GPa
Poisson ratio 0.237
Vickers hardness 589 MPa
Brinell hardness 814 MPa
CAS registry number 7440-52-0
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù erbium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
160Er syn 28.58 h ε 0.330 160Ho
162Er 0.139% 162Er is stable with 94 neutrons
164Er 1.601% 164Er is stable with 96 neutrons
165Er syn 10.36 h ε 0.376 165Ho
166Er 33.503% 166Er is stable with 98 neutrons
167Er 22.869% 167Er is stable with 99 neutrons
168Er 26.978% 168Er is stable with 100 neutrons
169Er syn 9.4 d β 0.351 169Tm
170Er 14.910% 170Er is stable with 102 neutrons
171Er syn 7.516 h β 1.490 171Tm
172Er syn 49.3 h β 0.891 172Tm
· r


ItumosiÀtúnṣe