Samarium (pípè /səˈmɛəriəm/, sə-MAIR-ee-əm) je apilese kemika to ni ami-idamo Sm ati nomba atomu 62.

Samarium
62Sm
-

Sm

Pu
promethiumsamariumeuropium
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà samarium, Sm, 62
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti lanthanide
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò n/a6, f
Ìwúwo átọ́mù 150.36
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 6s2 4f6
2, 8, 18, 24, 8, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 7.52 g·cm−3
Liquid density at m.p. 7.16 g·cm−3
Melting point 1345 K, 1072 °C, 1962 °F
Boiling point 2067 K, 1794 °C, 3261 °F
Heat of fusion 8.62 kJ·mol−1
Heat of vaporization 165 kJ·mol−1
Molar heat capacity 29.54 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1001 1106 1240 (1421) (1675) (2061)
Atomic properties
Oxidation states 3, 2 (mildly basic oxide)
Electronegativity 1.17 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 544.5 kJ·mol−1
2nd: 1070 kJ·mol−1
3rd: 2260 kJ·mol−1
Atomic radius 180 pm
Covalent radius 198±8 pm
Miscellanea
Crystal structure rhombohedral
Samarium has a rhombohedral crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[1]
Electrical resistivity (r.t.) (α, poly) 0.940 µΩ·m
Thermal conductivity 13.3 W·m−1·K−1
Thermal expansion (r.t.) (α, poly) 12.7 µm/(m·K)
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 2130 m·s−1
Young's modulus (α form) 49.7 GPa
Shear modulus (α form) 19.5 GPa
Bulk modulus (α form) 37.8 GPa
Poisson ratio (α form) 0.274
Vickers hardness 412 MPa
Brinell hardness 441 MPa
CAS registry number 7440-19-9
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù samarium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
144Sm 3.07% 144Sm is stable with 82 neutrons
146Sm syn 1.03×108y α 2.529 142Nd
147Sm 14.99% 1.06×1011y α 2.310 143Nd
148Sm 11.24% 7×1015y α 1.986 144Nd
149Sm 13.82% >2×1015 y α 1.870 145Nd
150Sm 7.38% 150Sm is stable with 88 neutrons
152Sm 26.75% 152Sm is stable with 90 neutrons
154Sm 22.75% 154Sm is stable with 92 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.