Lanthanum (pípè /ˈlænθənəm/) je apilese kemika to ni ami-idamo La ati nomba atomu 57.

Lanthanum
57La
Y

La

Ac
bariumlanthanumcerium
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà lanthanum, La, 57
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti lanthanide
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò n/a6, f
Ìwúwo átọ́mù 138.90547
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 5d1 6s2
2, 8, 18, 18, 9, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 6.162 g·cm−3
Liquid density at m.p. 5.94 g·cm−3
Melting point 1193 K, 920 °C, 1688 °F
Boiling point 3737 K, 3464 °C, 6267 °F
Heat of fusion 6.20 kJ·mol−1
Heat of vaporization 402.1 kJ·mol−1
Molar heat capacity 27.11 J·mol−1·K−1
Vapor pressure (extrapolated)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2005 2208 2458 2772 3178 3726
Atomic properties
Oxidation states 3, 2 (strongly basic oxide)
Electronegativity 1.10 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 538.1 kJ·mol−1
2nd: 1067 kJ·mol−1
3rd: 1850.3 kJ·mol−1
Atomic radius 187 pm
Covalent radius 207±8 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Lanthanum has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[1]
Electrical resistivity (r.t.) (α, poly) 615 nΩ·m
Thermal conductivity 13.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (r.t.) (α, poly) 12.1 µm/(m·K)
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 2475 m·s−1
Young's modulus (α form) 36.6 GPa
Shear modulus (α form) 14.3 GPa
Bulk modulus (α form) 27.9 GPa
Poisson ratio (α form) 0.280
Mohs hardness 2.5
Vickers hardness 491 MPa
Brinell hardness 363 MPa
CAS registry number 7439-91-0
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù lanthanum
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
137La syn 60,000 yrs ε 0.600 137Ba
138La 0.09% 1.05×1011yrs ε 1.737 138Ba
β 1.044 138Ce
139La 99.91% 139La is stable with 82 neutrons
· rItokasiÀtúnṣe