Radon je ipilese elegbogi pelu ami-idamo Rn ati nomba atomu 86. Radọ̀nù?

Radon
86Rn
Xe

Rn

Og
astatínìradonfránsíọ̀m
Ìhànsójú
colorless
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà radon, Rn, 86
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti noble gases
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 186, p
Ìwúwo átọ́mù (222)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
2, 8, 18, 32, 18, 8
Physical properties
Phase gas
Melting point 202 K, −71.15 °C, −96 °F
Boiling point 211.3 K, −61.85 °C, −79.1 °F
Critical point 377 K, 6.28 MPa
Heat of fusion 3.247 kJ·mol−1
Heat of vaporization 18.10 kJ·mol−1
Molar heat capacity 20.786 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 110 121 134 152 176 211
Atomic properties
Oxidation states 2
Electronegativity 2.2 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 1037 kJ·mol−1
Covalent radius 150 pm
Van der Waals radius 220 pm
Miscellanea
Crystal structure face-centered cubic
Radon has a face-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering non-magnetic
Thermal conductivity 3.61 m W·m−1·K−1
CAS registry number 10043-92-2
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù radon
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
210Rn syn 2.4 h Alpha 6.404 216Po
211Rn syn 14.6 h Epsilon 2.892 211At
Alpha 5.965 207Po
222Rn trace 3.8235 d Alpha 5.590 218Po
224Rn syn 1.8 h Beta 0.8 224Fr
· r

ItumosiÀtúnṣe