Tellurium
52Te
Se

Te

Po
antimonytelluriumiodine
Ìhànsójú
silvery lustrous gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà tellurium, Te, 52
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti metalloid
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 165, p
Ìwúwo átọ́mù 127.60
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Kr] 4d10 5s2 5p4
2, 8, 18, 18, 6
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 6.24 g·cm−3
Liquid density at m.p. 5.70 g·cm−3
Melting point 722.66 K, 449.51 °C, 841.12 °F
Boiling point 1261 K, 988 °C, 1810 °F
Heat of fusion 17.49 kJ·mol−1
Heat of vaporization 114.1 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.73 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)     (775) (888) 1042 1266
Atomic properties
Oxidation states 6, 5, 4, 2, -2
(mildly acidic oxide)
Electronegativity 2.1 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 869.3 kJ·mol−1
2nd: 1790 kJ·mol−1
3rd: 2698 kJ·mol−1
Atomic radius 140 pm
Covalent radius 138±4 pm
Van der Waals radius 206 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Tellurium has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic[1]
Thermal conductivity (1.97–3.38) W·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 2610 m·s−1
Young's modulus 43 GPa
Shear modulus 16 GPa
Bulk modulus 65 GPa
Mohs hardness 2.25
Brinell hardness 180 MPa
CAS registry number 13494-80-9
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù tellurium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
120Te 0.09% >2.2×1016y ε ε 1.701 120Sn
121Te syn 16.78 d ε 1.040 121Sb
122Te 2.55% 122Te is stable with 70 neutrons
123Te 0.89% >1.0×1013 y ε 0.051 123Sb
124Te 4.74% 124Te is stable with 72 neutrons
125Te 7.07% 125Te is stable with 73 neutrons
126Te 18.84% 126Te is stable with 74 neutrons
127Te syn 9.35 h β 0.698 127I
128Te 31.74% 2.2×1024 y ββ 0.867 128Xe
129Te syn 69.6 min β 1.498 129I
130Te 34.08% 7.9×1020 y ββ 2.528 130Xe
· r


ItokasiÀtúnṣe

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81th edition, CRC press.