Thallium (play /ˈθæliəm/ THAL-ee-əm) je apilese kemika pelu ami-idamo Tl ati nomba atomu 81.

Thallium
81Tl
In

Tl

Nh
fàdákàolómithalliumòjé
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà thallium, Tl, 81
Ìpèlóhùn /ˈθæliəm/, THAL-ee-əm
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti post-transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 136, p
Ìwúwo átọ́mù 204.3833
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
2, 8, 18, 32, 18, 3
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 11.85 g·cm−3
Liquid density at m.p. 11.22 g·cm−3
Melting point 577 K, 304 °C, 579 °F
Boiling point 1746 K, 1473 °C, 2683 °F
Heat of fusion 4.14 kJ·mol−1
Heat of vaporization 165 kJ·mol−1
Molar heat capacity 26.32 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 882 977 1097 1252 1461 1758
Atomic properties
Oxidation states 3, 1 (mildly basic oxide)
Electronegativity 1.62 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 589.4 kJ·mol−1
2nd: 1971 kJ·mol−1
3rd: 2878 kJ·mol−1
Atomic radius 170 pm
Covalent radius 170±8 pm
Van der Waals radius 196 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Thallium has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic[1]
Electrical resistivity (20 °C) 0.18 µΩ·m
Thermal conductivity 46.1 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 29.9 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 818 m·s−1
Young's modulus 8 GPa
Shear modulus 2.8 GPa
Bulk modulus 43 GPa
Poisson ratio 0.45
Mohs hardness 1.2
Brinell hardness 26.4 MPa
CAS registry number 7440-28-0
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù thallium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
203Tl 29.524% 203Tl is stable with 122 neutrons
204Tl syn 119 Ms
(3.78 y)
β 0.764 204Pb
ε 0.347 204Hg
205Tl 70.476% 205Tl is stable with 124 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.