Iron
26Fe
-

Fe

Ru
manganeseironcobalt
Ìhànsójú
lustrous metallic with a grayish tinge
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà iron, Fe, 26
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 84, d
Ìwúwo átọ́mù 55.845(2)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d6 4s2
2, 8, 14, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 7.874 g·cm−3
Liquid density at m.p. 6.98 g·cm−3
Melting point 1811 K, 1538 °C, 2800 °F
Boiling point 3134 K, 2862 °C, 5182 °F
Heat of fusion 13.81 kJ·mol−1
Heat of vaporization 340 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.10 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
Atomic properties
Electronegativity 1.83 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 762.5 kJ·mol−1
2nd: 1561.9 kJ·mol−1
3rd: 2957 kJ·mol−1
Atomic radius 126 pm
Covalent radius 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm
Miscellanea
Crystal structure body-centered cubic
Iron has a body-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering ferromagnetic
1043 K
Electrical resistivity (20 °C) 96.1 nΩ·m
Thermal conductivity 80.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (r.t.) (electrolytic)
5120 m·s−1
Young's modulus 211 GPa
Shear modulus 82 GPa
Bulk modulus 170 GPa
Poisson ratio 0.29
Mohs hardness 4
Vickers hardness 608 MPa
Brinell hardness 490 MPa
CAS registry number 7439-89-6
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù iron
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022y 2ε capture ? 54Cr
55Fe syn 2.73 y ε capture 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 56Fe is stable with 30 neutrons
57Fe 2.2% 57Fe is stable with 31 neutrons
58Fe 0.28% 58Fe is stable with 32 neutrons
59Fe syn 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe syn 2.6×106 y β 3.978 60Co
· r

ItokasiÀtúnṣe