Gallium
31Ga
Al

Ga

In
zincgalliumgermanium
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà gallium, Ga, 31
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti post-transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 134, p
Ìwúwo átọ́mù 69.723(1)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d10 4s2 4p1
2, 8, 18, 3
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 5.91 g·cm−3
Liquid density at m.p. 6.095 g·cm−3
Melting point 302.9146 K, 29.7646 °C, 85.5763 °F
Boiling point 2477 K, 2204 °C, 3999 °F
Heat of fusion 5.59 kJ·mol−1
Heat of vaporization 254 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.86 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1310 1448 1620 1838 2125 2518
Atomic properties
Oxidation states 3, 2, 1
(amphoteric oxide)
Electronegativity 1.81 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 578.8 kJ·mol−1
2nd: 1979.3 kJ·mol−1
3rd: 2963 kJ·mol−1
Atomic radius 135 pm
Covalent radius 122±3 pm
Van der Waals radius 187 pm
Miscellanea
Crystal structure orthorhombic
Gallium has a orthorhombic crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 270Ω·m
Thermal conductivity 40.6 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 1.2 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 2740 m·s−1
Young's modulus 9.8 GPa
Poisson ratio 0.47
Mohs hardness 1.5
Brinell hardness 60 MPa
CAS registry number 7440-55-3
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù gallium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
69Ga 60.11% 69Ga is stable with 38 neutrons
71Ga 39.89% 71Ga is stable with 40 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe