Caesium
55Cs
Rb

Cs

Fr
xenoncaesiumbarium
Ìhànsójú
silvery gold
Some silvery-gold metal, with a liquid-like texture and lustre, sealed in a glass ampoule
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà caesium, Cs, 55
Ìpèlóhùn /ˈsiːziəm/, SEE-zee-əm
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti alkali metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 16, s
Ìwúwo átọ́mù 132.9054519(2)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 6s1
2, 8, 18, 18, 8, 1
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 1.93 g·cm−3
Liquid density at m.p. 1.843 g·cm−3
Melting point 301.59 K, 28.44 °C, 83.19 °F
Boiling point 944 K, 671 °C, 1240 °F
Critical point 1938 K, 9.4 MPa
Heat of fusion 2.09 kJ·mol−1
Heat of vaporization 63.9 kJ·mol−1
Molar heat capacity 32.210 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 418 469 534 623 750 940
Atomic properties
Oxidation states 1
(strongly basic oxide)
Electronegativity 0.79 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 375.7 kJ·mol−1
2nd: 2234.3 kJ·mol−1
3rd: 3400 kJ·mol−1
Atomic radius 265 pm
Covalent radius 244±11 pm
Van der Waals radius 343 pm
Miscellanea
Crystal structure body-centered cubic
Caesium has a body-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[1]
Electrical resistivity (20 °C) 205 Ω·m
Thermal conductivity 35.9 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 97 µm·m−1·K−1
Young's modulus 1.7 GPa
Bulk modulus 1.6 GPa
Mohs hardness 0.2
Brinell hardness 0.14 MPa
CAS registry number 7440-46-2
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù caesium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
133Cs 100% 133Cs is stable with 78 neutrons
134Cs syn 2.0648 y ε 1.229 134Xe
β 2.059 134Ba
135Cs trace 2.3×106 y β 0.269 135Ba
137Cs trace 30.07 y β 1.174 137Ba
· r

References

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.