Dubnium
105Db
Ta

Db

(Upp)
rutherfordiumdubniumseaborgium
Ìhànsójú
unknown, probably silvery, white or metallic gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà dubnium, Db, 105
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 57, d
Ìwúwo átọ́mù [268]
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Rn] 5f14 6d3 7s2
(predicted)

2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
(predicted)
Physical properties
Phase Solid
Density (near r.t.) unknown g·cm−3
Atomic properties
Oxidation states 5
Atomic radius (calc.) unknown pm
Covalent radius unknown pm
Miscellanea
Crystal structure unknown
CAS registry number 53850-35-4
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù dubnium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
270Db syn ~23.1 h SF
268Db syn 16-32 h SF
ε ? 268Rf
267Db syn 1.2 h SF
266Db syn 22 m ε 266Rf
263Db syn 27 s 56% SF
41% α 8.36 259Lr
3% ε 263mRf
262Db syn 34 s 67% α 8.66,8.45 258Lr
33% SF
261Db syn 1.8 s α 8.93 257Lr
260Db syn 1.5 s α 9.13,9.08,9.05 256Lr
259Db syn 0.5 s α 9.47 255Lr
258Db syn 4.4 s 67% α 9.17,9.08,9.01 254Lr
33% ε 258Rf
257mDb syn 0.76 s α 9.16 253Lr
257gDb syn 1.50 s α 9.07,8.97 253Lr
256Db syn 1.6 s 70% α 9.12,9.08,9.01,8.89 253Lr
30% ε 256Rf
· r

References