Àdàkọ:Infobox magnésíọ̀mù

Magnésíọ̀mù
12Mg
Be

Mg

Ca
sódíọ̀mùmagnésíọ̀mùalumíníọ̀mù
Ìhànsójú
shiny grey solid


Spectral lines of Magnesium
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà magnésíọ̀mù, Mg, 12
Ìpèlóhùn /mæɡˈnziəm/
mag-NEE-zee-əm
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti mẹ́tàlì alkalínì ilẹ̀
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 23, s
Ìwúwo átọ́mù 24.3050(6)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ne] 3s2
2, 8, 2
Electron shells of magnesium (2, 8, 2)
Ìtàn
Ìwárí Joseph Black (1755)
Ìyàsọ́tọ̀ àkọ́kọ́ Humphry Davy (1808)
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 1.738 g·cm−3
Liquid density at m.p. 1.584 g·cm−3
Melting point 923 K, 650 °C, 1202 °F
Boiling point 1363 K, 1091 °C, 1994 °F
Heat of fusion 8.48 kJ·mol−1
Heat of vaporization 128 kJ·mol−1
Molar heat capacity 24.869 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 701 773 861 971 1132 1361
Atomic properties
Oxidation states 2, 1[1]
(strongly basic oxide)
Electronegativity 1.31 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 737.7 kJ·mol−1
2nd: 1450.7 kJ·mol−1
3rd: 7732.7 kJ·mol−1
Atomic radius 160 pm
Covalent radius 141±7 pm
Van der Waals radius 173 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal close packed
Magnésíọ̀mù has a hexagonal close packed crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 43.9 nΩ·m
Thermal conductivity 156 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (r.t.) (annealed)
4940 m·s−1
Young's modulus 45 GPa
Shear modulus 17 GPa
Bulk modulus 45 GPa
Poisson ratio 0.290
Mohs hardness 2.5
Brinell hardness 260 MPa
CAS registry number 7439-95-4
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù magnésíọ̀mù
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
24Mg 78.99% 24Mg is stable with 12 neutrons
25Mg 10.00% 25Mg is stable with 13 neutrons
26Mg 11.01% 26Mg is stable with 14 neutrons
· r

References

  1. Bernath, P. F., Black, J. H., & Brault, J. W. (1985). "The spectrum of magnesium hydride". Astrophysical Journal 298: 375. Bibcode 1985ApJ...298..375B. doi:10.1086/163620. http://bernath.uwaterloo.ca/media/24.pdf.