Àdàkọ:Infobox mendelevium

Mendelevium
101Md
Tm

Md

(Upu)
fermiummendeleviumnobelium
Ìhànsójú
unknown, probably silvery, white or metallic gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà mendelevium, Md, 101
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti actinide
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò n/a7, f
Ìwúwo átọ́mù (258)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Rn] 5f13 7s2
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Physical properties
Phase solid
Melting point 1100 K, 827 °C, 1521 °F
Atomic properties
Oxidation states 2, 3
Electronegativity 1.3 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 635 kJ·mol−1
Miscellanea
Magnetic ordering no data
CAS registry number 7440-11-1
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù mendelevium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
257Md syn 5.52 h ε 0.406 257Fm
α 7.558 253Es
SF - -
258Md syn 51.5 d ε 1.230 258Fm
260Md syn 31.8 d SF - -
α 7.000 256Es
ε - 260Fm
β 1.000 260No
· r

References