Àdàkọ:Infobox ytterbium

Ytterbium
70Yb
-

Yb

No
thuliumytterbiumlutetium
Ìhànsójú
silvery white
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà ytterbium, Yb, 70
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti lanthanide
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò n/a6, f
Ìwúwo átọ́mù 173.04
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f14 6s2
2, 8, 18, 32, 8, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 6.90 g·cm−3
Liquid density at m.p. 6.21 g·cm−3
Melting point 1097 K, 824 °C, 1515 °F
Boiling point 1469 K, 1196 °C, 2185 °F
Heat of fusion 7.66 kJ·mol−1
Heat of vaporization 159 kJ·mol−1
Molar heat capacity 26.74 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 736 813 910 1047 (1266) (1465)
Atomic properties
Oxidation states 3, 2 (basic oxide)
Electronegativity ? 1.1 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 603.4 kJ·mol−1
2nd: 1174.8 kJ·mol−1
3rd: 2417 kJ·mol−1
Atomic radius 176 pm
Covalent radius 187±8 pm
Miscellanea
Crystal structure face-centered cubic
Ytterbium has a face-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[1]
Electrical resistivity (r.t.) (β, poly) 0.250 µΩ·m
Thermal conductivity 38.5 W·m−1·K−1
Thermal expansion (r.t.) (β, poly) 26.3 µm/(m·K)
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 1590 m·s−1
Young's modulus (β form) 23.9 GPa
Shear modulus (β form) 9.9 GPa
Bulk modulus (β form) 30.5 GPa
Poisson ratio (β form) 0.207
Vickers hardness 206 MPa
Brinell hardness 343 MPa
CAS registry number 7440-64-4
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù ytterbium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
166Yb syn 56.7 h ε 0.304 166Tm
168Yb 0.13% 168Yb is stable with 98 neutrons
169Yb syn 32.026 d ε 0.909 169Tm
170Yb 3.04% 170Yb is stable with 100 neutrons
171Yb 14.28% 171Yb is stable with 101 neutrons
172Yb 21.83% 172Yb is stable with 102 neutrons
173Yb 16.13% 173Yb is stable with 103 neutrons
174Yb 31.83% 174Yb is stable with 104 neutrons
175Yb syn 4.185 d β 0.470 175Lu
176Yb 12.76% 176Yb is stable with 106 neutrons
177Yb syn 1.911 h β 1.399 177Lu
· r

References

  1. M. Jackson "Magnetism of Rare Earth" The IRM quaterly col. 10, No. 3, p. 1, 2000