Zinc
30Zn
-

Zn

Cd
copperzincgallium
Ìhànsójú
silvery gray
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà zinc, Zn, 30
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Alternatively considered a post-transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 124, d
Ìwúwo átọ́mù 65.38(4)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d10 4s2
2, 8, 18, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 7.14 g·cm−3
Liquid density at m.p. 6.57 g·cm−3
Melting point 692.68 K, 419.53 °C, 787.15 °F
Boiling point 1180 K, 907 °C, 1665 °F
Heat of fusion 7.32 kJ·mol−1
Heat of vaporization 123.6 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.470 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 610 670 750 852 990 1179
Atomic properties
Oxidation states +2, +1, 0
(amphoteric oxide)
Electronegativity 1.65 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 906.4 kJ·mol−1
2nd: 1733.3 kJ·mol−1
3rd: 3833 kJ·mol−1
Atomic radius 134 pm
Covalent radius 122±4 pm
Van der Waals radius 139 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Zinc has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 59.0 nΩ·m
Thermal conductivity 116 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (r.t.) (rolled) 3850 m·s−1
Young's modulus 108 GPa
Shear modulus 43 GPa
Bulk modulus 70 GPa
Poisson ratio 0.25
Mohs hardness 2.5
Brinell hardness 412 MPa
CAS registry number 7440-66-6
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù zinc
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
64Zn 48.6% 64Zn is stable with 34 neutrons
65Zn syn 243.8 d ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155 -
66Zn 27.9% 66Zn is stable with 36 neutrons
67Zn 4.1% 67Zn is stable with 37 neutrons
68Zn 18.8% 68Zn is stable with 38 neutrons

Àdàkọ:Elementbox isotopes decay2 2hl

70Zn 0.6% 70Zn is stable with 40 neutrons

Àdàkọ:Elementbox isotopes decay2 2hl

72Zn syn 46.5 h β 0.458 72Ga
· r

References