Fàdákà je apilese kemika onide to ni ami-idamo kemika Ag (Látìnì: argentum) ati nomba atomu 47.

Fàdákà
47Ag
Cu

Ag

Au
palladiumfàdákàcadmium
Ìhànsójú
lustrous white metal

Electrolytically refined silver
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà fàdákà, Ag, 47
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 115, d
Ìwúwo átọ́mù 107.8682
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Kr] 4d10 5s1
2, 8, 18, 18, 1
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 10.49 g·cm−3
Liquid density at m.p. 9.320 g·cm−3
Melting point 1234.93 K, 961.78 °C, 1763.2 °F
Boiling point 2435 K, 2162 °C, 3924 °F
Heat of fusion 11.28 kJ·mol−1
Heat of vaporization 250.58 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.350 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1283 1413 1575 1782 2055 2433
Atomic properties
Oxidation states 1, 2, 3 (amphoteric oxide)
Electronegativity 1.93 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 731.0 kJ·mol−1
2nd: 2070 kJ·mol−1
3rd: 3361 kJ·mol−1
Atomic radius 144 pm
Covalent radius 145±5 pm
Van der Waals radius 172 pm
Miscellanea
Crystal structure face-centered cubic
Fàdákà has a face-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering diamagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 15.87 nΩ·m
Thermal conductivity 429 W·m−1·K−1
Thermal diffusivity (300 K) 174 mm²/s
Thermal expansion (25 °C) 18.9 µm·m−1·K−1
Young's modulus 83 GPa
Shear modulus 30 GPa
Bulk modulus 100 GPa
Poisson ratio 0.37
Mohs hardness 2.5
Vickers hardness 251 MPa
Brinell hardness 24.5 MPa
CAS registry number 7440-22-4
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù fàdákà
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
105Ag syn 41.2 d ε - 105Pd
γ 0.344, 0.280,
0.644, 0.443
-
106mAg syn 8.28 d ε - 106Pd
γ 0.511, 0.717,
1.045, 0.450
-
107Ag 51.839% 107Ag is stable with 60 neutrons
108mAg syn 418 y ε - 108Pd
IT 0.109 108Ag
γ 0.433, 0.614,
0.722
-
109Ag 48.161% 109Ag is stable with 62 neutrons
111Ag syn 7.45 d β 1.036, 0.694 111Cd
γ 0.342 -
· r


ItokasiÀtúnṣe