Titaniomu (pípè /taɪˈteɪniəm/, tye-TAY-nee-əm) ni ipilese elegbogi pelu ami-idamo Ti ati nomba atomu 22.

Titanium
22Ti
-

Ti

Zr
scandiumtitaniumvanadium
Ìhànsójú
silvery grey-white metallic
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà titanium, Ti, 22
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 44, d
Ìwúwo átọ́mù 47.867(1)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d2 4s2
2, 8, 10, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 4.506 g·cm−3
Liquid density at m.p. 4.11 g·cm−3
Melting point 1941 K, 1668 °C, 3034 °F
Boiling point 3560 K, 3287 °C, 5949 °F
Heat of fusion 14.15 kJ·mol−1
Heat of vaporization 425 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.060 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1982 2171 (2403) 2692 3064 3558
Atomic properties
Oxidation states 4, 3, 2, 1[1]
(amphoteric oxide)
Electronegativity 1.54 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 658.8 kJ·mol−1
2nd: 1309.8 kJ·mol−1
3rd: 2652.5 kJ·mol−1
Atomic radius 147 pm
Covalent radius 160±8 pm
Miscellanea
Crystal structure hexagonal
Titanium has a hexagonal crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 0.420 µΩ·m
Thermal conductivity 21.9 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 8.6 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (r.t.) 5,090 m·s−1
Young's modulus 116 GPa
Shear modulus 44 GPa
Bulk modulus 110 GPa
Poisson ratio 0.32
Mohs hardness 6.0
Vickers hardness 970 MPa
Brinell hardness 716 MPa
CAS registry number 7440-32-6
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù titanium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
44Ti syn 63 y ε - 44Sc
γ 0.07D, 0.08D -
46Ti 8.0% 46Ti is stable with 24 neutrons
47Ti 7.3% 47Ti is stable with 25 neutrons
48Ti 73.8% 48Ti is stable with 26 neutrons
49Ti 5.5% 49Ti is stable with 27 neutrons
50Ti 5.4% 50Ti is stable with 28 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe