Tungsten
74W
Mo

W

Sg
tantalumtungstenrhenium
Ìhànsójú
grayish white, lustrous
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà tungsten, W, 74
Ìpèlóhùn /ˈtʌŋstən/; alternatively, /ˈwʊlfrəm/ WOOL-frəm
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 66, d
Ìwúwo átọ́mù 183.84
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Xe] 4f14 5d4 6s2[1]
2, 8, 18, 32, 12, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 19.25 g·cm−3
Liquid density at m.p. 17.6 g·cm−3
Melting point 3695 K, 3422 °C, 6192 °F
Boiling point 5828 K, 5555 °C, 10031 °F
Critical point 13892 K, MPa
Heat of fusion 52.31 kJ·mol−1
Heat of vaporization 806.7 kJ·mol−1
Molar heat capacity 24.27 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 3477 3773 4137 4579 5127 5823
Atomic properties
Oxidation states 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, -2
(mildly acidic oxide)
Electronegativity 2.36 (Pauling scale)
Ionization energies 1st: 770 kJ·mol−1
2nd: 1700 kJ·mol−1
Atomic radius 139 pm
Covalent radius 162±7 pm
Miscellanea
Crystal structure body-centered cubic
Tungsten has a body-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic[2]
Electrical resistivity (20 °C) 52.8 nΩ·m
Thermal conductivity 173 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 4.5 µm·m−1·K−1
Young's modulus 411 GPa
Shear modulus 161 GPa
Bulk modulus 310 GPa
Poisson ratio 0.28
Mohs hardness 7.5
Vickers hardness 3430 MPa
Brinell hardness 2570 MPa
CAS registry number 7440-33-7
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù tungsten
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
180W 0.12% 1.8×1018 y α 2.516 176Hf
181W syn 121.2 d ε 0.188 181Ta
182W 26.50% 182W is stable with 108 neutrons
183W 14.31% 183W is stable with 109 neutrons
184W 30.64% 184W is stable with 110 neutrons
185W syn 75.1 d β 0.433 185Re
186W 28.43% 186W is stable with 112 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe

  1. "Why does Tungsten not 'Kick' up an electron from the s sublevel ?". Retrieved 2008-06-15. 
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.